تخصص ما تضمین کننده سرمایه شماست 

مجموعه مشارکت یار بستری تخصصی برای انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با حداقل خطر پذیری است که شما را در انجام پروژه مشارکت در ساخت خود، در تمامی مراحل آن همراهی می‌کند. داده‌های پروژه شما توسط کارشناسان فنی و حقوقی مجموعه بررسی شده و سازندگان ذیصلاح و اعتبارسنجی شده را با بهترین ایده و بیشترین بهره‌وری اقتصادی در پروژه، به شما معرفی می‌کند. ما پیش از عقد قرارداد مشارکت در ساخت شما، با خدمات فنی و حقوقی، و بعد از عقد قراداد مشارکت در ساخت با خدمات نظارتی، حقوقی و داوری در کنار شما هستیم.

شرح گام به گام فعالیت مجموعه مشارکت‌یار به شرح زیر است:

 1. اعلام آمادگی مالک زمین یا نماینده مالکین
 2. بررسی مدارک و امکان سنجی پروژه توسط کارشناسان مشارکت‌یار
 3. ارائه نتایج بررسی ها و امکان سنجی ها در مورد شرایط کلی به مالک یا نماینده مالکین
 4. دریافت نظرات و پیشنهادات و انتظارات مالک زمین، انجام مشاوره تخصصی حقوقی و مهندسی،جمع بندی شرایط اجرای پروژه از نظر کارشناسان مشارکت‌یار و مالک زمین از جمله درصد مشارکت، مقدار زیربنا، تعداد طبقات، نوع کاربری، حداقل مبلغ بلاعوض در قبال ساخت پروژه با توجه به درصد مشارکت پیشنهادی، حداقل مبلغ قرض الحسنه بابت اسکان و سایر موارد.
 5. دعوت از سازندگان ذیصلاح با استفاده از بانک اطلاعاتی سازندگان مشارکت‌یار، با بهترین ایده و شرایط مالی
 6. اعلام آمادگی سازندگان و ارائه رزومه شغلی طبق شیوه نامه
 7. دریافت پیشنهاد فنی و مالی سازنده جهت ساخت پروژه
 8. بررسی تخصصی و اعتبار سنجی سوابق اجرائی سازنده و پیشنهادات فنی و مالی هر سازنده توسط کارشناسان مشارکت‌یار
 9. رتبه دهی سازنده های داوطلب بر اساس معیارهای استاندارد تخصصی فنی و مهندسی مشارکت‌یار
 10. ارائه رتبه بندی سازندگان داوطلب به همراه نمونه کارهای راستی آزمایی شده به مالک زمین و انجام مشاوره تخصصی کارشناسان مشارکت‌یار با مالک زمین
 11. انتخاب سه نفر از سازندگان توسط مالک زمین
 12. اعتبار سنجی نهایی سازندگان توسط کارشناسان مشارکت‌یار
 13. برگزاری یک جلسه با هر یک از سازندگان منتخب با رویکرد آشنایی طرفین، مباحثه فنی، حقوقی و مالی
 14. اعتبار سنجی سازندگان توسط مالکین و بازدید از نمونه کارهای اجراشده سازنده و بررسی نهایی
 15. انتخاب سازنده توسط مالک زمین، در غیر اینصورت و عدم وجود سازنده جایگزین، تکرار فرآیند و مراحل بعد از آن
 16. طراحی قرارداد مشارکت در ساخت توسط کارشناسان مهندسی و حقوقی مشارکت‎‌یار با در نظر گرفتن پیشنهادات و توافقات طرفین و نیازهای پروژه و بر اساس روند طی شده تا این مرحله
 17. ارائه خدمات داوری قرارداد و خدمات مهندسی و حقوقی به مالک و سازنده در حین عملیات اجرائی پروژه مشارکت در ساخت توسط مشارکت‎‌یار
 18. عقد قرارداد مشارکت در ساخت و در غیر اینصورت و عدم وجود سازنده جایگزین، تکرار فرآیند و مراحل بعد از آن